= pagination
Logo
نبوات اقتبسها العهد الجديد لفظا من سفر إشعياء
نبوات اقتبسها العهد الجديد لفظا من سفر إشعياء نبوة ان الشعب يغلظ قلبه عن سماع المسيح اشعياء فقال اذهب وقل لهذا الشعب اسمعوا سمعا ولا تفهموا وأبصروا إبصارا ولا تعرفوا غلظ قلب هذا الشعب وثقل أذنيه واطمس عينيه لئلا يبصر بعينيه ويسمع بأذنيه ويفهم بقلبه ويرجع فيشفى ויאמר לך ואמרת לעם הזה שׁמעו שׁמוע ואל תבינו וראו ראו ואל תדעו׃ השׁמן לב העם הזה ואז...
نبوات اقتبسها العهد الجديد لفظا من الاسفار التاريخية والشعرية
نبوات اقتبسها العهد الجديد لفظا من الاسفار التاريخية والشعرية سفر صموئيل نبوة ان بمجيء الرب الأمم ستحمد اسمه وسترنم له صموئيل الثاني لذلك أحمدك يا رب في الأمم ولاسمك أرنم על כן אודך יהוה בגוים ולשׁמך אזמר׃ διὰ τοῦτο ἐξομολογήσομαί σοι κύριε ἐν τοῖς ἔθνεσιν καὶ ἐν τῷ ὀνόματί σου ψαλῶ رومية وأما الأم...
Logo
Logo
نبوات اقتبسها العهد الجديد لفظا من اسفار موسى الخمسة
نبوات اقتبسها العهد الجديد لفظا من اسفار موسى الخمسة اولا سفر التكوين نبوة ان المسيح ابن إبراهيم بركة للشعوب سفر التكوين وابارك مباركيك ولاعنك العنه وتتبارك فيك جميع قبائل الارض ואברכה מברכיך ומקללך אאר ונברכו בך כל משׁפחת האדמה׃ καὶ εὐλογήσω τοὺς εὐλογοῦντάς σε καὶ τοὺς καταρωμένους σε καταράσομαι καὶ ἐνευλογηθήσο...
هل لباوس الرسول الملقب تداوس ويهوذا استشهد على ايمانه بالرب يسوع؟
هل لباوس الرسول الملقب تداوس ويهوذا استشهد على ايمانه بالرب يسوع بمعونة الرب بدأت في سلسلة ملفات ردا على من يحاولوا انكار ان تلاميذ الرب يسوع ان ايمانهم كان قوي لدرجة انهم قبلوا الاستشهاد على هذا الايمان والسبب هو محاولة في الشهادة القوية من شهود عيان على قيامة الرب لان شهادتهم وقبولهم العذابات حتى الاستشهاد متمسكين بايمانهم بقيامة الرب هذا لوحده كافي بالتأكيد على حقيقة قيامة الرب التي دفعتهم ان يستشهدوا على هذا الايمان ولا ينكروه فبع...
13761 html fec9d34d7c11ab41
Logo
هل يعقوب اخو الرب الرسول استشهد على ايمانه بالرب يسوع
هل يعقوب أخو الرب الرسول استشهد على ايمانه بالرب يسوع بمعونة الرب بدأت في سلسلة ملفات ردا على من يحاولوا انكار ان تلاميذ الرب يسوع ان ايمانهم كان قوي لدرجة انهم قبلوا الاستشهاد على هذا الايمان والسبب هو محاولة في الشهادة القوية من شهود عيان على قيامة الرب لان شهادتهم وقبولهم العذابات حتى الاستشهاد متمسكين بايمانهم بقيامة الرب هذا لوحده كافي بالتأكيد على حقيقة قيامة الرب التي دفعتهم ان يستشهدوا على هذا الايمان ولا ينكروه فبعد ان قدمت ف...
هل متى الرسول استشهد على ايمانه بالرب يسوع
هل متى الرسول استشهد على ايمانه بالرب يسوع بمعونة الرب بدأت في سلسلة ملفات ردا على من يحاولوا انكار ان تلاميذ الرب يسوع ان ايمانهم كان قوي لدرجة انهم قبلوا الاستشهاد على هذا الايمان والسبب هو محاولة في الشهادة القوية من شهود عيان على قيامة الرب لان شهادتهم وقبولهم العذابات حتى الاستشهاد متمسكين بايمانهم بقيامة الرب هذا لوحده كافي بالتأكيد على حقيقة قيامة الرب التي دفعتهم ان يستشهدوا على هذا الايمان ولا ينكروه فبعد ان قدمت في ملف الأدل...
Logo
13758 html 2c66b84a7f9facb8
هل برثولماوس الرسول استشهد على ايمانه بالرب يسوع
هل برثولماوس الرسول استشهد على ايمانه بالرب يسوع بمعونة الرب بدأت في سلسلة ملفات ردا على من يحاولوا انكار ان تلاميذ الرب يسوع ان ايمانهم كان قوي لدرجة انهم قبلوا الاستشهاد على هذا الايمان والسبب هو محاولة في الشهادة القوية من شهود عيان على قيامة الرب لان شهادتهم وقبولهم العذابات حتى الاستشهاد متمسكين بايمانهم بقيامة الرب هذا لوحده كافي بالتأكيد على حقيقة قيامة الرب التي دفعتهم ان يستشهدوا على هذا الايمان ولا ينكروه فبعد ان قدمت في ملف...
هل فيلبس الرسول استشهد على ايمانه بالرب يسوع
هل فيلبس الرسول استشهد على ايمانه بالرب يسوع بمعونة الرب بدأت في سلسلة ملفات ردا على من يحاولوا انكار ان تلاميذ الرب يسوع ان ايمانهم كان قوي لدرجة انهم قبلوا الاستشهاد على هذا الايمان والسبب هو محاولة في الشهادة القوية من شهود عيان على قيامة الرب لان شهادتهم وقبولهم العذابات حتى الاستشهاد متمسكين بايمانهم بقيامة الرب هذا لوحده كافي بالتأكيد على حقيقة قيامة الرب التي دفعتهم ان يستشهدوا على هذا الايمان ولا ينكروه فبعد ان قدمت في ملف الأ...
13757 html 79ae8c70d052d52c
13756 html 917c6669734cdf34
هل اندراوس الرسول استشهد على ايمانه بالرب يسوع
هل اندراوس الرسول استشهد على ايمانه بالرب يسوع بمعونة الرب بدأت في سلسلة ملفات ردا على من يحاولوا انكار ان تلاميذ الرب يسوع ان ايمانهم كان قوي لدرجة انهم قبلوا الاستشهاد على هذا الايمان والسبب هو محاولة في الشهادة القوية من شهود عيان على قيامة الرب لان شهادتهم وقبولهم العذابات حتى الاستشهاد متمسكين بايمانهم بقيامة الرب هذا لوحده كافي بالتأكيد على حقيقة قيامة الرب التي دفعتهم ان يستشهدوا على هذا الايمان ولا ينكروه فبعد ان قدمت في ملف ا...
هل بطرس الرسول استشهد على ايمانه بالرب يسوع
هل بطرس الرسول استشهد على ايمانه بالرب يسوع بمعونة الرب سأبدأ في سلسلة ملفات ردا على من يحاولوا انكار ان تلاميذ الرب يسوع ان ايمانهم كان قوي لدرجة انهم قبلوا الاستشهاد على هذا الايمان والسبب هو محاولة في الشهادة القوية من شهود عيان على قيامة الرب لان شهادتهم وقبولهم العذابات حتى الاستشهاد متمسكين بايمانهم بقيامة الرب هذا لوحده كافي بالتأكيد على حقيقة قيامة الرب التي دفعتهم ان يستشهدوا على هذا الايمان ولا ينكروه فبعد ان قدمت في ملف الأ...
13755 html 3c77cece65bd119a
= pagination